Web Velikonoce.cz přibližuje veřejnosti duchovní poselství Velikonoc.
Můžete sledovat duchovní programy, které nabízejí křesťanské farnosti a sbory.
Můžete hledat v nabídce podle dnů nebo podle věkového zařazení. Nabízíme materiály k prožití velikonočního smíření s Bohem, bohoslužeb, modliteb, také netradiční aktivity o Velikonocích.

Svatý týden

Domácí velikonoční liturgie

Velikonoční smíření s Bohem

Kostely

Programy