Brno, Kaple Ducha svatého v Radiu Proglas

Programy 2020

Radio Proglas živě

starší programy
 9.4.
 11:57 - 12:00
Myšlenka na den - Ježíš pokleká před člověkem
Autor a interpret Mons. Jan Paseka, generální vikář královéhradecké diecéze
 9.4.
 12:00 - 12:05
Polední modlitba
modlitba Anděl Páně
 9.4.
 16:00 - 16:45
Na dřeň s autory pořadu o duchovních zážitcích
 9.4.
 16:55 - 17:00
Myšlenka na den - Ježíš pokleká před člověkem
Autor a interpret: Mons. Jan Paseka, generální vikář královéhradecké diecéze
 9.4.
 17:15 - 17:30
Úvod do liturgie Velikonočního třídení - Zelený čtvrtek
Autor: Marek Chvátal, Interpret: Prof. František Kunetka, Th.D., Marek Chvátal
 9.4.
 17:30 - 18:45
Mše svatá - Z kostela sv. Jakuba v Brně - Zelený čtvrtek
Celebruje P. J. Pacner
 9.4.
 20:15 - 20:45
Rozjímaní o vykoupení IV. - Zelený čtvrtek (díl 1/3)
Autor: marek Chvátal, Martin Bedřich, Interpret: Martin Bedřich
 9.4.
 21:05 - 21:15
Večerní chvály
 9.4.
 22:00 - 22:30
Rozhovor s kardinálem Miloslavem Vlkem nejen o Zeleném čtvrtku
Na Zelený čtvrtek 9. dubna od 22 hodin se můžete těšit na rozhovor Pavla Smolka s arcibiskupem pražským kardinálem Miloslavem Vlkem nejen o Zeleném čtvrtku. Autor: Pavel Smolek, Zdeněk Drštka Interpret Miloslav kardinál Vlk
 9.4.
 22:30 - 23:00
Živý růženec (bolestný)
K modlitbě živého růžence se můžete připojit na 543 217 242.
 9.4.
 23:45 - 23:58
U ambonu - Hostina - Jezme a pijme (P. Josef Prokeš)
Zamyšlení z podcastu U ambonu přiravují bosí karmelitáni. Těšit se můžete na karmelitány Petra Glogara a Pavla Polu, salesiána Ladislava Heryána, jezuitu Petra Vacíka, spirituála Nepomucena Tomáše Rouleho a faráře na Lomci Josefa Prokeše.
 9.4.
 23:57
Půlnoční modlitba
 10.4.
 05:57 - 06:00
Myšlenka na den - Naše společnost je křesťanská, i když si tak neříká
Autor a interpret P. Ladislav Heryán, salesián
 10.4.
 06:30 - 06:35
Dnešní evangelium: Jan 18,1-19,42
 10.4.
 06:35 - 06:50
Ranní chvály
 10.4.
 06:50 - 07:00
U ambonu – Domilováno do krajnosti jest
Autor a interpret: P. Ladislav Heryán - salesián
 10.4.
 10:00
Velkopáteční dopoledne s Proglasem
 10.4.
 11:57 - 12:00
Myšlenka na den - Naše společnost je křesťanská, i když si tak neříká
Autor a interpret P. Ladislav Heryán, salesián
 10.4.
 12:00 - 12:05
Polední modlitba
modlitba Anděl Páně
 10.4.
 14:00 - 14:45
Modlitba Korunky k božímu milosrdenství
 10.4.
 14:45 - 15:00
Úvod do liturgie Velikonočního třídení - Velký pátek
Na Velký pátek se neslouží mše svatá. Dozvíte se proč. Možná vás i překvapí pohled na vnímáni symbolu kříže právě v tento den. Autor: Marek Chvátal, Interpret: Prof. František Kunetka, Th.D.
 10.4.
 15:00 - 16:00
Velkopáteční obřady - Ze studia Proglasu
Celebruje P. Martin Holík
 10.4.
 17:55 - 18:00
Myšlenka na den - Naše společnost je křesťanská, i když si tak neříká
Autor a interpret P. Ladislav Heryán, salesián
 10.4.
 18:00 - 18:30
Rozjímání o vykoupení IV. - Velký pátek (2/3)
Autor i interpret: Marek Chvátal
 10.4.
 18:50
Meditace P. Tomáše Halíka nad tajemstvím Velkého pátku
 10.4.
 19:05 - 19:20
Večerní chvály
 10.4.
 22:30 - 23:00
Živý růženec (bolestný)
K modlitbě živého růžence se můžete připojit na 543 217 242.
 10.4.
 23:58
Půlnoční modlitba
 11.4.
 05:57 - 06:00
Myšlenka na den - Odpočinek po zápasu
Autor a interpret: Václav Malý, světící biskup pražský
 11.4.
 06:30 - 06:35
Čtení z evangelia: Jan 14, 1-3
 11.4.
 06:35 - 06:50
Ranní chvály
 11.4.
 06:50
U ambonu – Na zemi je dnes veliké ticho
Ze starobylé křesťanské homílie čte Jaroslava Šiktancová.
 11.4.
 07:30 - 07:40
Velikonoční komentář Tomáše Halíka
Nad velikonočním příběhem se v kontextu současné pandemie zamýšlí teolog a kněz Tomáš Halík. Jeho úvahu si můžete poslechnout v Komentáři týdne vysílaném na Bílou sobotu a velikonoční neděli.
 11.4.
 09:30 - 10:30
Meditace nad tajemstvím Bílé soboty
 11.4.
 11:00 - 11:25
Ježíš a mlčení
Na Bílou sobotu spočinulo mrtvé tělo Ježíše z Nazaretu v hrobě. Vyplnil beze zbytku vůli Otce a odmlčel se. Ježíšovi učedníci se schovali. Je to den zvláštního "Božího odpočinku". Je to den náročného mlčení. Ztratili jsme milovanou osobu. L
 11.4.
 11:57 - 12:00
Myšlenka na den - Odpočinek po zápasu
Autor a interpret: Václav Malý, světící biskup pražský
 11.4.
 12:00 - 12:05
Polední modlitba
modlitba Anděl Páně
 11.4.
 15:00 - 15:10
Modlitba Korunky k božímu milosrdenství
 11.4.
 16:15 - 16:30
Velikonoční komentář Tomáše Halíka
Nad velikonočním příběhem se v kontextu současné pandemie zamýšlí teolog a kněz Tomáš Halík. Jeho úvahu si můžete poslechnout v Komentáři týdne vysílaném na Bílou sobotu a velikonoční neděli.
 11.4.
 17:55 - 18:00
Myšlenka na den - Odpočinek po zápasu
Autor a interpret: Václav Malý, světící biskup pražský
 11.4.
 18:00 - 18:25
Rozjímaní o vykoupení IV. - Bílá sobota (díl 3/3)
Autor: Marek Chvátal, Angelika Pintířová, Interpret: Angelika Pintířová
 11.4.
 19:05 - 19:20
Večerní chvály
 11.4.
 20:15 - 20:30
Úvod do liturgie Velikonočního třídení - Bílá sobota
Autor: Marek Chvátal, Interpret: Prof. František Kunetka, Th.D., Marek Chvátal
 11.4.
 20:30 - 22:30
Velikonoční vigílie - Z baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Strahově - Vigilie Zmrtvýchvstání Páně
Celebruje P. Daniel Janáček O.Praem. - opat strahovského kláštera
 11.4.
 23:58
Půlnoční modlitba
 12.4.
 05:57 - 06:00
Myšlenka na den – Ježíš jde s námi i se všemi, kdo jsou nám drazí
Autor a interpret: Charles Daniel Balvo, apoštolský nuncius v České republice
 12.4.
 06:30 - 06:35
Dnešní evangelium: Jan 20,1-9
 12.4.
 06:35 - 06:50
Ranní chvály
 12.4.
 06:50 - 07:00
U ambonu
 12.4.
 07:30 - 07:40
Velikonoční komentář Tomáše Halíka
Nad velikonočním příběhem se v kontextu současné pandemie zamýšlí teolog a kněz Tomáš Halík. Jeho úvahu si můžete poslechnout v Komentáři týdne vysílaném na Bílou sobotu a velikonoční neděli.
 12.4.
 08:53 - 09:00
Úvod do liturgie Velikonočního třídení - Neděle vzkříšení
 12.4.
 09:00 - 10:00
Mše svatá - Z kaple salesiánů v Brně-Žabovřeskách - Boží hod velikonoční
celebruje P. Libor Všetula
 12.4.
 10:30 - 11:00
Co od nás čeká Vzkříšený?
Autor: Marek Chvátal, Interpret: P. Jiří Pospíšil, Marek Chvátal
 12.4.
 11:57 - 12:00
Myšlenka na den - Ježíš jde s námi i se všemi, kdo jsou nám drazí
Autor a interpret: Charles Daniel Balvo, apoštolský nuncius v České republice
 12.4.
 12:00 - 12:30
Urbi et Orbi
 12.4.
 15:00 - 15:15
Modlitba Korunky k božímu milosrdenství
 12.4.
 19:25 - 19:30
Myšlenka na den – Ježíš jde s námi i se všemi, kdo jsou nám drazí
Autor a interpret: Charles Daniel Balvo, apoštolský nuncius v České republice
 12.4.
 20:00 - 20:45
Živý růženec (slavný)
K modlitbě živého růžence se můžete připojit na 543 217 242.
 12.4.
 23:50
U ambonu
 12.4.
 23:58
Půlnoční modlitba
 13.4.
 05:57 - 06:00
Myšlenka na den – Vzpomínka na Karla Otčenáška
Autor a interpret: Mons. Karel Exner, emeritní probošt katedrální kapituly v Hradci Králové
 13.4.
 06:30 - 06:35
Dnešní evangelium: Mt 28,8-15
 13.4.
 06:35 - 06:45
Ranní chvály
 13.4.
 06:50 - 07:15
U ambonu
 13.4.
 09:00 - 10:00
Mše svatá - Ze studia Proglasu - Velikonoční pondělí
 13.4.
 11:57 - 12:00
Myšlenka na den - Vzpomínka na Karla Otčenáška
Autor a interpret: Mons. Karel Exner, emeritní probošt katedrální kapituly v Hradci Králové
 13.4.
 12:00 - 12:05
Polední modlitba
modlitba Anděl Páně
 13.4.
 15:10 - 15:25
Modlitba Korunky k božímu milosrdenství
 13.4.
 16:00 - 16:23
Zjevení Vzkříšeného v naší víře
Zjevení Vzkříšeného v naší víře. O tom, jak v současnosti rozumíme velikonočním vizím hovoří fundamentální teolog P.ThLic. David Bouma, Th.D. Autor: Jana Beránková
 13.4.
 17:55 - 18:00
Myšlenka na den - Vzpomínka na Karla Otčenáška
Autor a interpret: Mons. Karel Exner, emeritní probošt katedrální kapituly v Hradci Králové
 13.4.
 18:00
Jsem s vámi po všechny dny
Autor: Marek Chvátal, interpret: P. Ambrož Šámal OPraem, Marek Chvátal
 13.4.
 18:30 - 18:50
Bible v liturgii - 2. neděle velikonoční A - Sk 2,42-47
 13.4.
 20:00 - 20:45
Živý růženec (slavný)
K modlitbě živého růžence se můžete připojit na 543 217 242.
 13.4.
 21:05 - 21:30
Večerní chvály
 13.4.
 22:45 - 23:45
Noční linka - Jak v této neobvyklé době prožíváme radost ze vzkříšení?
Autor a interpret: Hana Svanovská
 13.4.
 23:45
U ambonu
 13.4.
 23:57
Půlnoční modlitba

Informace o kostele

WWW: http://www.proglas.cz

Adresa kostela: Barvičova 85

GPS: 49°12'10.08"N, 16°34'22.08"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba: Jan Janoška

Kaple Svatého Ducha na Barvičově 85 v Brně v Radiu Proglas je se svojí plochou 10 m2 jistě jednou z nejmenších v brněnské diecézi. Je přístupná poloveřejně a slouží k osobnímu posvěcování pracovníků Radia Proglas. Není uzpůsobena pro přímé rozhlasové přenosy. Vznikla na místě bývalé laboratoře stavebních hmot katedry silničního stavitelství FS VUT.  Přesně na tomto místě stál ohromný mnohatunový buchar. Po uvolnění prostor Proglasu dal biskup Vojtěch Cikrle s koncem třetího roku vysílání Proglasu – 7. prosince 1998 – dovolení ke zřízení kaple zasvěcené Duchu svatému. Co se tu koná: Denně v devět společná modlitba, o středách 12:05 mše svatá, měsíčně adorační den. Svátosti smíření, pomazání nemocných, několik svátostí křtu.

Na stěně visí obraz Panny Marie z Karmelu s Ditětem, se zvláštním provedením škapulíře. Obětní stůl z ušlechtilého dřeva, svatostánek s věčným světlem, postaveným na kontrastu mosazi světa a rudé barvy Kristovy krve, a také kropenku vytvořil akademický sochař Daniel Trubač.